2016. március 7., hétfő

Forradalmi horror

Ilyen hosszú blogot még sosem írtam. De egyszerűen nem lehet rövidebben megírni mindazt, ami 2014. augusztusától velünk a Kossuth téren, majd máshol történt. Pedig ahhoz, hogy a Parlamentnél március 20-tól tovább folytathassuk Rezsimellenes harcunkat, mindezeket ideje egy történetben összefoglalni. Mert átélni sem volt rövid.
Mindazok, akik nekünk szurkolva, és értünk aggódva végigkövették március 1-től induló Kossuth téri állandó tüntetésünk megkezdésének kudarcát, most részletesen megismerik annak előzményeit. Az aznapi ítéletídő csak egy tétel volt a sikertelenségre ítéltetésben: a valódi ok néhány ember rosszhiszemű aljassága. Lehet egy történéssort különböző módokon értelmezni, és arról jókat írogatni. Ám ha az ember a VALÓSÁGOT írja meg, akkor annak megismertetéséért vállalja, hogy szemernyit sem hazudik. Ennek pedig egy módja van: ha mindazt, amit leír, egyben hivatalos iratként, büntetőjogi felelősség tudatában, igazmondási kötelezettséggel hozza nyilvánosságra, benyújtva azt a rendőrségnek is. Így aztán épp ezt teszem. Korábban mondtam itt a blogban, hogy hosszú lesz, nem fér el a blogban, de e döntésemet felülvizsgáltam: inkább legyen hosszú, de a büntetőjogi felelősség miatt nyilvánvalóan minden szavában IGAZ. Mert ez a téma, ez a történet megéri, hogy időtállóan kerüljön rögzítésre, ennek pedig a szükséges formája: maga a rendőrségi feljelentés. Íme.


Budapesti Rendőrfőkapitányság
Központi Ügyelet
Helyben

Tisztelt Nyomozóhatóság!

Alulírott Dr. Szabó Gábor büntetőjogi felelősségem tudatában

FELJELENTÉST TESZEK

ismeretlen tettes ellen 1.000.000 Ft összeghatár feletti, szervezetten elkövetett SIKKASZTÁS bűncselekménye tárgyában.


Tényvázlat:

Független oknyomozó újságíróként blogomban - http://tuaregblog.blogspot.hu/ - 2014. július 29-én felhívást tettem közzé, melyben bejelentettem, hogy az Orbán Viktor Miniszterelnök által elmondott, az illiberális demokráciáról szóló beszéd miatt nonstop jellegű tüntetésbe kezdek a Parlament előtt, és kértem, hogy olvasóim csatlakozzanak hozzám. Egyidejűleg e demonstrációs szándékomat bejelentettem az ezügyben illetékes BRFK-n. Több mint kéthetes, a Fővárosi Törvényszéket többször is megjárt jogvita után Budapest Rendőrfőkapitánya állandó demonstrációm megtartásához hozzájárult, melyről - csakúgy, mint a zajló folyamatokról addig, és a továbbiakban is - blogomban 2014. augusztus 15-én hírt adtam. A jogvita közben mindvégig a Kossuth téren tartózkodtunk, annak egy Parlamenttől távolabbi helyén. Mivel egy állandó tüntetés fenntartása komoly szervezettséget igényel, mozgalmat alapítottam annak támogatására. E mozgalmat Ország Gyűlése Mozgalomnak neveztem el, elveit, céljait, módszereit szintén blogomban tettem közzé. Felhívásaim hatására augusztus 8-án 297 ember jelent meg a Kossuth téren, ahol közfelkiáltással csatlakoztak az általam létrehozott állandó demonstrációhoz, annak alapvetését elfogadva.


Egy éjjel-nappalos demonstráció tartós fenntartása komoly infrastrukturális hátteret igényel, így más tüntetés-szervezőkhöz hasonlóan, a szükséges kellékek - sátrak, aggregátor, székek, asztalok, zászlók, stb. - beszerzése érdekében adománygyűjtést folytattam, melynek helye ismétcsak a blogom volt. Biztosítani kívántam, hogy magáncélú pénzeszközeim a tüntetés támogatására gyűjtött összegekkel ne keveredjenek, így megbíztam egy hozzám csatlakozott demonstrálót, hogy az adományokat saját számláján gyűjtse, mely megbízást el is fogadta, és a továbbiakban ez a bankszámla szerepelt az adománygyűjtési felhívásaimban. Ugyancsak gondoskodnom kellett a demonstráció mindenkori fenntartásának humán-hátteréről, semilyen időszakban nem eshetett a létszám kettő alá, az ugyanis a tüntetés megszűnését eredményezte volna a gyülekezési törvény szabályai alapján. Ennek megfelelően szolgálatszervezést folytattam, a tüntetés helyszínén távollétemben is mindig volt általam megbízott személy, mely személyeket a rendőri biztosítás helyszínen tartózkodó mindenkori vezetőjével közöltem.


A gyülekezési törvény szerint határozatlan idejű demonstráció nem tartható, ezért demonstrációnkat kéthavonta újra bejelentettem a BRFK-n, ahol hol újabb bírósági körrel, hol anélkül azt egészen 2015. április 30-ig minden esetben tudomásul is vették. Mind az ügyeletszervezés, mind az adománygyűjtés megfelelő módon haladt, tárgyi és humán-infrastruktúránk folyamatos bővülése lehetővé tette, hogy a téli időszakban is tudjuk folytatni a demonstrációt. A nonstop demonstráció más, gyülekezési törvény alá tartozó eseményekhez képest jóval komoolyabb szervezést igényel a szervező részéről, ezért felmerült bennem, hogy tüntetésemet az ahhoz csatlakozókkal civil szervezetként bejegyeztetem. Ezen szándékomról azonban lemondtam, mert épp abban az időszakban indultak hatósági fellépések bejegyzett civil szervezetek ellen, melyek törvénytelen voltát azóta az illetékes döntéshozó fórumok megállapították. Így az Ország Gyűlése Mozgalom nem vált jogi személlyé, az mindvégig az általam, mint magánszemély által szervezett Kossuth téri állandó tüntetés elnevezése maradt. Hogy tevékenységemre a tüntetés résztvevői befolyást gyakorolhassanak, minden hónapban titkos szavazást tartottunk személyemről, és minden alkalommal a tüntetők minimum 90%-a bizalmat szavazott a folytatáshoz.


Új helyzet állt elő 2015. április 30-ával, ugyanis ezen időponttól a Fővárosi Törvényszék már nem adott helyt a BRFK által kiadott tiltó végzés elleni felülvizsgálati kérelmemnek. Mivel a tüntetés kulcsfontosságú eleme volt annak helyszíne - névadásakor is az Ország Gyűlése jelezte az Országgyűléssel szemben meghatározott álláspontomat - ezért a demonstráció létalapját vesztette. A felhalmozódott tárgyi és humán-infrastruktúra azonban lehetőséget kínált számomra, hogy azt más formában továbbvigyem. Ezért előkészítettem egy pártalapítást, melynek dokumentációját magam írtam meg, és ezen szándékomat a Kossuth térről való kényszerű távozás előtti napon 2015. április 29-én 33 addigi tüntető alapítóként jóváhagyta, így a pártalapítási iratokat 2015. április 30-án a Fővárosi Törvényszéken benyújtottam, és erről blogomban értesítettem a nyilvánosságot is. A párt neve: Nincs Alku Párt - NAP. A párt elnökének az alapítók engem választottak, két alelnökként pedig Aradi Lászlónét és Fehér Adrienn Johannát. Tekintettel arra, hogy voltak az alapítók között, akik nosztalgiával tekintettek az Ország Gyűlése Mozgalom névre, úgy döntöttem, hogy azt időlegesen Aradi Lászlóné alelnökre bízom, akit április 30-án, a kényszerű táborbontás közben az épp ottlévők el is fogadtak.


A pártalapítás megkezdésének gazdasági szempontja is volt: a tüntetés-szervezőként az adományozók révén birtokomba került infrastruktúrát szerettem volna közösségi tulajdonná formálni, ennek útja pedig az volt, hogy a javakat a párt bejegyzésének pillanatában apportként pártvagyonná formálom. Mivel a Nincs Alku Párt - NAP küldetése és módszerei nagyrészt azonosak voltak a korábbi Kossuth téri állandó tüntetésével - Orbán elleni állandó demonstrációs tereptevékenység - és kizárólag a hatósági elutasításon múlt a Kossuth téri tüntetés befejezése, ezért az adományozók szándékának további érvényesülését is ily módon tudtam biztosítani. Az apportálásról szóló bejelentésemet az alapítók, és a rajtuk kívül az alapító gyűlésen 2015. április 29-én a Kossuth téren tartózkodó további mintegy 50 tüntető tudomásul is vették. A továbbiakban már minden szervezett tevékenység esetében csak a Nincs Alku Párt - NAP nevet használtam, mivel azonban a bejegyzés folyamata várhatóan sok hónapot vesz igénybe párt alapításakor, különösen, ha ellenzéki pártról van szó, így aztán a további állandó tüntetéseinket szintén önmagam jelentettem be. Tüntetési helyszíneink voltak egy-egy hétre: Győr, Nagykanizsa, Szombathely, Zalaegerszeg, Székesfehérvár. Mivel az Ország Gyűlése Mozgalom elnevezésű Kossuth téri állandó tüntetés létalapját vesztette, azt már a további tevékenységeink során nem is használtam többé, ezért június elején a nyilvánosságnak is bejelentettem, hogy e tevékenységet végleg beszüntetem.


Az Ország Gyűlése Mozgalom elnevezésű Kossuth téri állandó tüntetésen általam kialakított demokratikus kontroll, mely a szervező - jómagam - havi rendszerességű megerősítésére irányult, május végén önmagától is biztosította a név megszűnését, mert az egy hónapra javaslatomra megválasztott Aradi Lászlóné májusi mandátuma lejárt, és a továbbiakban ilyen jellegű választásra már többé nem került sor: minden tevékenységünk a Nincs Alku Párt - NAP égisze alatt folytatódott. Fentiekben részletezett vidékjáró tüntetéssorozatunk mind anyagi, mind humán-erőforrásainkat kimerítette, így augusztus elejétől Budapesten, a 8.kerület Rákóczi téren folytattuk állandó demonstrációnkat. A városról városra költözés nemkívános eredménye volt, hogy a sokat a tüntetésen tartozkodók egy része a NAP-on belül egy belterjes kis közösséget kezdett kialakítani, melynek belső szokásai, értékrendje egyre inkább eltért a párt nyitott, befogadó, a részrehajlást elutasító, elvi alapú működésétől. Miközben a nyilvánosságban a NAP egyre ismertebbé vált, élő tüntetéseinken az általam korábban Őrzőknek elnevezett leggyakrabban jelenlévő pártaktivisták egy csoportja kifejezetten ellenségesen tekintett az újonnan érkező szimpatizánsokra, ezt pedig a közben bejegyzési procedúrában lévő párt elnökeként nem hagyhattam. Nem lehet egyszerre bővülni, és szűkülni, nem lehet kasztokat, klikkeket létrehozni, mert ez mindazzal ellentétes, mely elvek gyakorlati képviseletére a pártot megalapítottuk.


Az illetőkkel rengeteg személyes egyeztetést folytattam Rákóczi téri állandó tüntetésünkön, ám mindhiába: nyilvánvalóvá vált számomra, hogy eltévesztették az utat, amin elindultunk, és a hosszú idő alatt kialakult személyes kötelékeiket már fontosabbnak tekintik a párt minél szélesebb merítésű bővülésénél. Szeptember közepén két esemény történt, mely meghatározta további tetteimet: egyrészt információt kaptam arról, hogy csoportos provokáció várható egy éjszaka a Rákóczi téren levő tüntetésünk ellen, másrészt a Bíróság a pártbejegyzést formai okokra hivatkozva elutasította. Utóbbira volt terv, mint azt már korábban sokakkal közöltem, köztük a közben belterjessé vált közösség tagjaival is: ilyen esetben a formai hibák kiküszöbölésével újraalapítjuk a pártot, egy a korábbi 33 főhöz képest kisebb, ám a törvényi előírásoknak megfelelő létszámú alapítói tagsággal. A provokációról szóló információ azonban megbízható helyről származott, ezért a tüntetés szeptember 30-i végdátuma előtt 10 nappal a tüntetés szervezőjeként a demonstrációt befejezettnek nyilvánítottam, sátrunkat, egyéb infrastruktúránkat a Rákóczi térről eltávolítottuk, Kovács Róbert őrnagy, BRFK-rendbiztosnak, az ügyünkben illetékes rendőri vezetőnek ezt bejelentettem, mely bejelentésemet Ő tudomásul vette. Az infrastruktúra egyik aktivistánknál került tárolásra, annak leltározását a párt alelnöke, Aradi Lászlóné elvégezte. E tevékenységében segítségére volt, hogy korábban öt éjszakai rendőri akció érte Kossuth téri Ország Gyűlése Mozgalom elnevezésű tüntetésünket, és ott minden esetben hatósági leltározás alapján vitték el, és kaptuk vissza a tüntetési infrastruktúrát.


Az addigi folyamatos, változó helyszínű állandó tüntetés fenntartásának terhétől időlegesen szabaddá válva, végiggondoltam további teendőimet, elsősorban a Nincs Alku Párt - NAP vonatkozásában. Nyilvánvaló volt, hogy a belterjessé vált kis, de terepen aktív közösség, és a párt egésze egymással ellentétes irányba tart. Ennek kézenfekvő feloldása lett volna, ha a párt újraalapításával egyidejűleg a csoportot a pártból etikai úton kizáratom, ám a közösen végzett hosszú idejű tevékenység miatt nem így döntöttem. Mivel mind az Ország Gyűlése Mozgalom, mind a Nincs Alku Párt - NAP szellemi, szervezési, kommunikációs feladatait döntő részben magam végeztem, így tudatában voltam: képes vagyok bármikor újrakezdeni, míg az illető közösség jelentős új dolog létrehozására nem alkalmas. Mivel a NAP már felfutó brand volt, ezért úgy döntöttem: lemondok annak elnöki posztjáról, abból kilépek, és új ellenzéki mozgalmat alapítok mindazokkal, akik a Napból és szimpatizánsi köréből velem tartanak. E döntésemet először a párt belső, majd később blogomban a külső nyilvánossággal is közöltem. A tüntetésszervezőként felhívásaimra beérkezett adományokból beszerzett tüntetési infrastruktúrát is a NAP-ra hagytam, azzal a feltétellel, hogy az addig az Övék, amíg a NAP-ot folytatják, és azokat eredeti céljuknak megfelelően használják.


A maradóknak könnyű dolguk volt, a Bíróság a párt bejegyzését formai okokra hivatkozva utasította el, az általam létrehozott teljes bejegyzési dokumentációt minimális módosításokkal, és az alapítói nevek cseréjével a siker reményében be lehetett volna újra nyújtani. A Párt aktivistáinak zöme velem együtt távozott, ám az ottmaradtak is elégségesek lettek volna a NAP tevékenységének folytatásához. Távozásomat követően nem sokkal azonban az illető csoport úgy döntött: nem folytatják a NAP-ot. Ehelyett létrehoztak egy kis fészbukos közösséget, illetve mások által szervezett tüntetéseken vesznek részt, önálló, komoly jelentőséggel bíró tevékenységet a gyakorlatban nem folytatnak. Bejelentésük után közvetlenül azonban csak annyi volt világos: tevékenységüket nem a NAP keretein belül folytatják, ám az csak az eltelt fél év alatt vált világossá, hogy a mind az Ország Gyűlése Mozgalom, mind a NAP jelképévé vált állandó sátras tüntetést sem végzik többé. Az infrastruktúra az idők folyamán olyannyira erősödött, hogy alkalmas volt téli állandó demonstrálásra, így saját szándékukon kívül semmi nem akadályozta, hogy azt olyan célra használják, melyre az adományozók összeadták. Az eltelt fél év alatt egyetlen állandó tüntetést sem szerveztek, ezzel, és a NAP elhagyásával pedig az infrastruktúra használatához való, korábban e feltételekkel adott hozzájárulásomat elvesztették.


Magam azonban az általam múltév október elején létrehozott Demokrata Ellenállás - DE! révén olyan stádiumot értem el, melyben már ismét nehézség nélkül folytathatunk Kossuth téri állandó tüntetést. E szándékomat a BRFK-nak még február során be is jelentettem, és 2016. március 1-től március 13-ig tartó nonstop demonstrációnkat tudomásul is vették, az jogerőre emelkedett. Az ehhez szükséges infrastruktúrához való hozzájutás érdekében privát csatornákon megbeszélést kezdeményeztem azokkal, akik jelenleg annak birtokában vannak. Ismerve közösségük normáit, mely alapját képezte korábbi NAP elnöki pozíciómról való lemondásomnak, a március 1-i dátum előtt hetekkel indítványoztam az élőben való találkozást, hogy legyen időnk végigbeszélni, tételesen megtárgyalni az infrastruktúra további sorsát. E megkeresések elől minden alkalommal elzárkóztak, személyes érdemi megbeszélésre nem is került sor. Hogy közvetlen tárgyalások hiányában érzékeltessem velük: amit tesznek, az törvénybe ütköző, a privát csatornákon túlmenően a nyilvánossághoz is fordultam. Ám egészen március 1-ig, Kossuth téren való állandó demonstrációnk megkezdésének pillanatáig elzárkóztak mindennemű megbeszéléstől. Március 1-én létező, ám náluk levő professzionális infrastruktúránk hiányában is megkezdtük a tüntetést, ám ötórányi kísérletezés közben az aznapi ítéletidő bebizonyította: gyengébb infrastruktúrával az nem lehetséges.


A demonstrációt ezért megszakítottam, erről a BRFK illetékes vezetőjét értesítettem. Adománygyűjtést indítottam a szokásos módon, blogomban, hogy addig is, míg elsikkasztott javaimat jogi úton vissza nem szerzem, képesek legyünk a hagyományainkhoz, és erőnkhöz méltó módon a Kossuth téren állandó tüntetést fönntartani. Ennek megfelelően újabb állandó demonstrációt jelentettem be a BRFK-n március 20-tól március 31-ig, melyet tudomásul is vettek. Az adománygyűjtés jól halad, a kezdőidőpontban rendelkezésre fog állni olyan infrastruktúra, mely képes biztosítani a nonstop tüntetés logisztikai és humanitárius alapját, ám tartós megoldást elsikkasztott javaim hiánytalan visszaszerzése, és azok használata jelenthet csak. Azokat az adományozók Orbán Viktor elleni állandó Kossuth téri tüntetés céljára biztosították, és senkinek sincs joga, és lehetősége az adományozók szándékát felülírni. Kérem a Tisztelt Nyomozóhatóságot, tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy az infrastruktúra ismét eredeti céljának megfelelően működhessen, és az azt önérdekűen és rosszhiszeműen elsikkasztók a megfelelő törvényi szankciókban részesüljenek. Az illetékes nyomozószerv BRFK általi kijelölése után kérem, vegyék föl velem a kapcsolatot, hogy a nyomozást segíteni képes személyi adatokat, és bizonyítékokat a rendőrség rendelkezésére bocsáthassam.


Tisztelettel:

Dr. Szabó Gábor

FRISSÍTÉS!!!

A BRFK-n a feljelentést átvették 11:40-kor, sátraink visszaszerzése ezzel elindult.


5 megjegyzés:

 1. Őszintén Tisztel Tuareg!
  Szomorúan bár de teszek egy tippet:
  A hatóságok azt fogják majd valamikor, valamilyen végső fórumon megállapítani, hogy Te általam igencsak elismert, kitartó, hősiesnek is nevezhető Kossuth téri és országos tettsorozatod vége felé (jogi személyiség híján) magánemberként, általad félre ismert magánszemélyekkel kötöttél egy gentleman's agreement-et, amit ők nem tartottak be.
  Hogy az ő magatartásuk morálisan megmagyarázhatatlan az nem hatósági kérdés.
  Ha az infrastruktúrával el tudnak számolni (magyarul: megvan a cucc), de azt egyáltalán nem vagy nem a Te elvárásaid szerint használják, nem adják a birtokodba az őket minősíti ugyan, viszont a te tulajdoni vagy használati jogodat nem alapozza meg. Azt a hatóság nem fogja kikényszeríteni.
  Egyébként:
  Szomorú ugyanazokat az arcokat az OGYM alapítói, Őrzői, a holmik felett kotló FB csoport fotóin viszont látni.
  Mint cseppben a tenger úgy látható az orbán ellenes erők egységképtelensége ebben az ütközésben, amiben cizellált jogi megfogalmazások és többre érdemes elmék csapnak össze.
  Lényegében azonos oldalon, egymással. Nem a közös ellenséggel együtt.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez terelés. :) Kristálytiszta a jogi helyzet, és legkevésbé sem érdekel, hogy kinek milyen érdemei voltak, mielőtt tolvajok lettek. Elv. Nem személy.

   Törlés
 2. Tényleg, Te már rosszabb vagy mint azorbán, Te elvszerűen hazudsz.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez itt egy leadott rendőrségi feljelentés, szószerint, tehát vállaltam, hogy annak minden állítása igaz. Minden mögött bizonyítékok tömege áll természetesen, ám ez abból a szempontból mindegy, hogy Te tagja vagy a lenyúlók csapatának, és mindezt úgy, hogy egyetlen percet sem töltöttél a Kossuthon sem, és később máshol sem. :)

   Törlés
  2. Szörnyű,hogy emberek mivé fajulnak! Néztél te tükörbe mostanában? (szerintem ne tedd!)

   Törlés