Archívum

 

Más helyeken, korábbi blogjaimon írt cikkeim gyűjteménye.


Feljelentés - FRISSÍTVE

08.szabogabor 2014.03.05. 18:13

Nos, minden irat, és bizonyíték egybegyűlt ahhoz, hogy Kocsis Máté ellen az Ügyészségi Feljelentést megtehessem hamis tanúzása ügyében. Magát a feljelentést itt írom meg a Blogon és holnap eljuttatom a Fővárosi Főügyészségre. Tehát. Feljelentés

Dr. Kocsis Máté
Országgyűlési Képviselő
a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság Elnöke
a Nemzetbiztonsági Bizottság Tagja ellen
hamis tanúzás bűntette ügyében.


Tisztelt Fővárosi Főügyészség!

Az alábbi perben tanúként vettem részt.

Fővárosi Törvényszék 1
64.P.23.396/2013/5.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
nyilvánosan tartott tárgyalásról
Felperes: Zsidai Péter Árpád
Alperes: Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat
A per tárgya: személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása
A tárgyalás helye: Budapest V. Markó u. 27. fszt. 82.
A tárgyalás ideje: 2014. év február hónap 12. nap 10:00 óra
megkezdve: 10:40-kor

Magam a Felperes által, míg dr. Kocsis Máté Sándor az Alperes által kért tanú volt. Az Ügyben kettőnk tanúvallomása egymással föloldhatatlan ellentmondásba került, s mivel a Bíróság az ítéletet dr. Kocsis Máté tanúvallomására alapozva az Alperes javára hozta meg, ezért az Ő vallomása perdöntőnek minősült.
Tanúvallomásának releváns részeit a jegyzőkönyvből szószerint emelem át:

"dr. Kocsis Máté Sándor,


Egy másik megjelent tanúval kapcsolatban, Szabó Gáborral kapcsolatban
meg annyit kívánok
megjegyezni, hogy ő mintegy 271 blogbejegyzésben az én személyemet
támadja, ugyanakkor abban
az időszakban, amiről szó van, és amikor kapcsolatban voltam a
felperessel, ővele egyáltalán nem,
ennélfogva erre vonatkozóan nemigen lehetnek információi.

Az önkormányzat kommunikációjához neki soha semmilyen köze nem volt,
közbiztonsági-
illetve közrendvédelmi kérdésekben volt tanácsadóm, előszeretettel
emlegeti, hogy mi milyen jó
viszonyban voltunk, pedig nem voltunk barátságban, együtt dolgoztunk."

Magam a következő tanúvallomást tettem, majd kettőnk között vita is kialakult:

"dr. Szabó Gábor József,

Tudom, hogy miről van szó ebben az ügyben, arról, hogy Zsidai Péter
megbízási szerződést kért
volna az önkormányzattól.
Azon kérdésre, hogy én tudom-e, hogy kért vagy nem kért, a válaszom az,
hogy én jót mulattam,
amikor ezt az információt a sajtóban megláttam, hogy miért, azért,
merthogy a Kocsis Mátéval
mondhatni jó barátságban voltunk, és akkor, amikor egy VIII. kerületi
blogger kér megbízást az
önkormányzattól, akkor kizártnak tartom, hogy ha a felperes kért volna
ilyet, akkor felém ezt a
Kocsis Máté ne jelezte volna.
Hogy mindent megbeszéltünk-e, a válaszom az, hogy a kommunikációs
dolgokat igen, merthogy én
voltam a magyar hangja Kocsis Máténak - az ő testületi nyilatkozata
szerint - a nettérben.
Továbbá azt gondolom egyébként, hogy ha a felperes kért volna, akkor
kapott volna szerződést
illetőleg megbízást.
Hogy tudok-e bármit a felperes meg a Kocsis úr viszonyáról, erre azt
tudom mondani, hogy
hallottam, Kocsis úr megismerkedett korábban a Zsidai úrral a Magyar
Hírlapnál.
Felperesi képviselő azon kérdésére, hogy arra tudok-e példát mondani,
hogy újságírók esetlegesen
munkához jutottak a Józsefvárosi Önkormányzatnál, a polgármesterrel való
kommunikációjukat
követően, a válaszom az, hogy nem.
Alperesi képviselő azon kérdésére, hogy mikortól voltam a magyar hangja
Kocsis Máténak, azt
tudom mondani, hogy 2010-től.

Kocsis Máté tanú:
Az országgyűlési kampányban nyilvánvalóan nem, mondom ezt azon kérdésre,
hogy 2010-ben
valóban volt-e olyan, hogy amikor a Szabó Gábor közbiztonsági
kérdésekben nyilatkozott meg,
akkor azt mondtam a közgyűlésben, hogy vegyék úgy, hogy velem egyeztetve
mondja, amit mond.
A Szabó úrral jóval azt követően működtem együtt vagy dolgoztam együtt,
hogy a felperessel,
ennélfogva arról nem feltétlenül kell, hogy tudjon vagy kellett volna
bármikor is tájékoztatnom,
ahogyan ő mondja, hogy a felperes mit szeretett volna vagy mit nem.
Akkor, amikor én a Szabó úrral dolgoztam, már rég idejétmúlt volt a
történet, még egyszer
mondom, egyébként nem kommunikációs kérdésekben, hanem politikai
stratégiáról beszélgettünk,
meg közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekben.

Szabó tanú:
Hogy kommunikációs témában ne működtünk volna együtt, annak a cáfolatai
itt van a
telefonomban, rengeteg sms.
Mást elmondani nem kívánok, jegyzőkönyvbe diktált előadásom helyesen van
felvéve
visszahallgatását nem kérem, költségigényem nincs."

A tárgyaláson a Bíróság a nálam levő mobiltelefonomban található SMS-eket nem kívánta figyelembe venni. Tekintettel azonban arra, hogy azok egyértelműen cáfolják dr. Kocsis Máté perdöntő tanúvallomását, azokból néhány relevánsat szó szerint beidézek a dr. Kocsis Máté általi küldésük időpontjának megjelölésével.

"Katalin bálon voltam és lemerültem, sorry. Most kaptam meg azt az üzenetet is a srácoktól, hogy volt valami kavalkád éjjel. Holnap hívlak." 2009.11.21. 05:17
"Még tart a frakcióülés" 2009.11.30. 18:56
"Legyen inkább 1 körül, addig én is elintézek még pár dolgot." 2009.12.29. 11:48
"A szocialistáknál aljasabb brigád nincs a földön! Ehhez képest Hitler, Sztálin, Castro és Saddam kutyapéló! Még az is elborzaszt, hogy ti ilyen tetvekkel voltatok itt koalícióban! Holnap megyek beszélőre." 2010.02.02. 20:13
"Ez egy új számom (.............................), de mivel ezt csak a családom, barátaim, munkatársaim, feletteseim részére működtetem, kérlek, ha bárki kéri az elérhetőségemet, akkor a régit (........................) add meg neki. Köszönöm. Máté" 2010.02.12. 09:56
"Vagyok még. Menjek?" 2010.02.18. 21:09
"A józsefvárosi csoport egyhangúan, ellenszavazat nélkül szavazta meg a polgármester-jelölt által előterjesztett listás és egyéni képviselő-jelölteket." 2010.06.24. 20:12
"Nem világos az okfejtésed, de majd elmondod. Ha meggyőzől is inkább azt fogom javasolni, hogy alakítsuk át a papirost az eredeti terveknek megfelelően." 2011.02.16 11:01
"Zseniális vagy. Finomhangolt cumiztatás egy üvegfalú szobában, ahol az egyre dühösebben szopatottak előbb-utóbb ki fogják fejelni a táblaüvegeket, amelyek szilánkjai megvágják őket, majd elvéreznek. :)" 2011.04.24. 17:07
"Index címlap :)" 2011.05.09. 08:40
 "Egyébként a "Bagaméri-magaméri" kifejezés (viccesnek gondolt szójáték) is a belvárosi, régi időket idéző, félművelt, felületesen színház és filmszínház látogató, olyan idősebb nők szófordulata, mint a Saci." 2011.05.13. 14:44
"Horváth Laci Kormánymegbízottként nem lehet parlamenti bizottság tagja, így mégis én vezetem majd gyöngyöspatát... :( Ba... meg!" 2011.06.10 11:50

A mellékelt SMS-ek egyértelműen bizonyítják, hogy dr. Kocsis Máté sem együttműködésünk időszakáról, sem annak jellegéről, sem annak irányultságáról nem mondott igazat tanúvallomásában. A fenti SMS-ek a birtokomban lévőknek csak egy részét jelentik, ahhoz elégségesek, hogy egyértelműsítsék: dr. Kocsis Máté elkövette az általam tett följelentésben foglalt hamis tanúzás bűntettét.
Mivel állításával ellentétben szoros barátságban voltunk, ezért tanúk tömegét tudom fölvonultatni, akik pontos információkkal tudják ellátni a Főügyészséget kapcsolatunk jellegének tekintetében.
Egy megjegyzés: mivel ellenem immáron csaknem másfél éve meggyőződésem szerint politikai indíttatású nyomozati eljárások folynak, mindezidáig eredménytelenül, a nyomozóhatóságokba vetett bizalmam megrendült. Ennek következtében a birtokomban lévő bizonyítékokat csak személyesen mutatom be, azok valódiságának technikai ellenőrzésén jelen kívánok lenni. A tanúkat a nyomozás elrendelése után azonnal megnevezem, addig nevük nem ismerhető meg. Kérem ezen közléseim tudomásul vételét. Az eljárás egészének nyilvános részét Blogomban www.jovaros.blog.hu folyamatosan nyilvánosságra hozom. Teszem ezt a nyomozás sikerének elősegítése, valamint önmagam és a tanúk védelme miatt.
Tekintettel arra, hogy dr. Kocsis Máté egyike az igazságszolgáltatást a legmagasabb politikai szintről felügyelő személyeknek, és arra, hogy hamistanúzással tett vallomása az ügyben perdöntő volt, véleményem szerint magatartása a társadalomra különösen veszélyes. Kérem feljelentésem alapján a szükséges lépéseket megtenni szíveskedjenek.

                                                                                        Dr. Szabó Gábor József
 Budapest, 2014. március 6.

FRISSÍTÉS!!!

Nos, ahogy ígértem, tegnap délelőtt befáradtam a Fővárosi Főügyészségre és megtettem a feljelentést. Átvételi bélyegzővel ellátott példánya biztonságos helyen tárolva, az átvételi bélyegzős fedlapot ide berakom fényképként. Van róla scannelt verzió is, de az is közben át lett téve biztonságos helyre, és túl nagy lenne a cikk méretéhez képest.


A kocka el van vetve. Csak legbelső embereim tudják, de eddig magam még feljelentést soha nem tettem senki ellen. Másnak segédkeztem ilyesmiben, de ezt a Rubicont még nem léptem át. Valahogy soproni, és arra ráépült nyolckeres lelkem nem vitt rá az ilyesmire. Eddig.
Ez az elvi, erkölcsi része a dolognak. A gyakorlati pedig az, hogy én nem vágok bele semmibe úgy, ha nem gondolom előtte végig az összes lehetséges következményt és az események elágazódásait. Ezzel ugyanis valójában egy igen hosszú és potenciálisan ezerfelé eltéríthető jogi procedúra veszi kezdetét. De mivel mindegyik lehetőséget végigelemeztük - kezdve persze azzal, hogy az Ügyészség elutasítja a vádemelést -, ezért biztos vagyok benne, hogy végeredményét tekintve az Ügy végén Kocsis Máté kezén bilincs kattan. Még akkor is, ha esetleg Orbánék maradnak hatalmon.
Az eltérítések lehetséges útjairól és az arra előkészített válaszlépésekről most nem írok semmit. Egyrészt nem  akarok ötleteket adni az ellennek, másrészt pedig nem fogom a saját kártyáimat korábban kiteríteni, mint az szükséges. Ez elemi óvatosság, természetesen az Ügy minden lépéséről írni fogok, mert ez alapvető érdekem, és azoké is, akik egyelőre név nélkül, de ebben velem együttműködnek.
Kocsist nem személye miatt fogom a börtönbe juttatni. Volt bennem harag irányába, nem is kevés, de azóta az már elvi hozzáállássá erősödött. Nem személyes probléma a Kocsis Máté probléma, hanem leckeadás mindenkinek arról, hogy egy politikus meddig mehet el a pártzombivá válás útján. Hol van az a pont, amikor már saját pártjával, annak erkölcsével és szervezetével is szembe kell fordulnia, hogy ember maradhasson.


Kocsis Máté ezt a határt átlépte. És mivel igen magas pozícióban van, és abszolút közismert, ezért tökéletes alany a példa-statuálásra. És arra is, hogy egy civil, aki sem megfélemlíteni, sem megvenni nem hagyja magát, igenis képes győzelmet aratni az egész államrezont vasmarokkal kézben tartó politikai maffia fölött.
Az már csak a kicsi színes, hogy a Fővárosi Főügyészségen épp az a Kovács Gergely Ákos Ügyész fogadta a feljelentést, aki egyébként az ellenem folyó koncepciós eljárásokat felügyeli. Pikáns pillanat volt, gondolom el tudják képzelni. Figyelem az eseményeket, és tájékoztatom az Olvasókat minden új fejleményről.

Végigmegyek.A (v)ásott ha(ta)lom

08.szabogabor 2013.12.17. 03:17

Na, ez is megvolt, szüzesség oda, kezdődhet a felnőttkor, Kedves DK-s Barátaim. Jójó, lehetett volna szebb élmény is, de hát ez lutris dolog, lehetett volna épp sokkal rosszabb is, nemde. Ja, persze az Ásotthalmi Balhéról beszélek, dehát a fúrmányosabbak ezt már a címből kitalálták.

Aki meg azt sem tudja, miről beszélek az meg úgyse olvas Blogot. De hátha. AToroczkai nevű tévészékházgyújtogató Magyarnáczy épp polgármester lett Ásotthalmon. Ez persze nem hír, Magyarországon vagyunk, nincs itt semmi látnivaló, lehet hazamenni.
De az már hír, hogy mindezt a helyi DK egyik tagjának közreműködésével érte el. Na, azért ne túlozzuk el, a Magyarnáczy kétharmaddal nyert, szóval a helyi DK-s nem osztott, nem szorzott. De hírnek hír. Pláne azok számára, akik az ilyen eseményeket rögtön fel is tálalják finoman fűszerezve, vegyeskörettel, bőlével szaftosítva.
Namost aki hülye, haljon meg, akarom mondani higgyen a véletlenben. Hogy egy frissen az MSZP-ből átigazolt DK-s rögtön bele is rántja a Feriéket egy kis KuKluxKlánba, az bizony csak egyvalakinek áll érdekében. Mesterházynak. Az MSZP-s Akarnoknak. Pláne mindez röviddel a szintén általuk megkomponált bajai öngólvideó után... Szóval a lóláb kilóg, lehet patkolni. Meg fölébredni. Mert ez csak a kezdet.
Írtam a korábbi blogomon - Tuholep a Fáraó - annak idején pár stratégiai jellegű, meg lelkesítő szózatot Nektek, DK-s Barátaim. Valszeg emlékeztek rájuk, sokatokkal akkor kapcsolatba is kerültem. 1%-on voltatok, az Attygordon páros épp kirakta a szűrötöket, Rátok fért a lelkesítés. Mert akkor az volt a megoldandó probléma. Földolgozni, hogy a többi ellenzéki párt, valójában magasról tojik a kormányváltásra, egyéni és szűk klánérdekeik mindennél fontosabbak. Talpra kellett állni, összezárni, és nekivágni. Megtörtént, jók voltatok, jók vagytok, már 6 az az akkori 1 százalék, és lesz az még több is.
Tényezők lettetek. Számolni kell Veletek. Atty meg a Köre nem épp matematikatanszék, de azért annyit tudnak: a 6, az már sok. Nem lehet egy vállrándítással elintézni. Pláne nem úgy, hogy közben Gordon MSZP-árnyékká vált pártkezdeménye süllyed megállíthatatlanul. És ha naivan azt gondoltátok, hogy az MSZP módszerei mások, mind a Fideszéi, akkor itt az idő újrainstallálni a gondolkodószervet.
Visszaemlékezni rá, hogy miért is léptetek ki annak idején onnan. Bizony. Bizonybizony. Hát mert eladták a Ferit, csaltak a belső pártszavazáson, megatöbbi. Mert a Szegfű ma Magyarországon már éppoly poshadt, mint a Narancs.
Sokan jönnek hozzátok. Csak óvatosan az újonnan érkezőkkel. Fontos, hogy jöjjenek, fontos, hogy sokan jöjjenek. De nem mindenki jószándékból teszi. Mint ahogy MSZP-s Vakond ásott halmot most is. És jönnek még Vakondok. Nem, pontosítok: már köztetek is vannak. Sőt, még rosszabb: már régóta ott bújnak.
Nem, nem Ők a többség, nem Ők a meghatározók. A DK óriási lehetőség az Ellenzéknek, óriási lehetőség az Országnak. És ezt a lehetőséget épp őszintesége, nyíltsága, moralitása adja. De figyeljetek oda. Mert a Vásott Hatalom minden hangszeren játszik ám. Most épp csak megpengetett egy húrt, de lesz itt még nagyzenekari nyitány is.
A neheze most jön. Vagytok már Valakik, vagytok már Valami. Nekünk, sokunknak jó és tiszta Valami. De másoknak pedig puszta veszély. Széttaposandó vetemény. Éshát ha nem ment erőből, szemtől szemben, akkor most jönnek a bolsevik módszerek. A híresztelések, a beépített emberek aktiválása, újak küldése. Minden lehetséges. Értitek? Minden. Zrínyi, meg a vadkan, tudjátok. Ez itt Magyarország.
Naivak vagytok. És ez jó. Ezért vagytok tiszták és őszinték. Maradjatok is azok. De szükség lesz immunrendszerre. Oda kell figyelnetek, hogy a következő provokációk minél nagyobb részét időben kiszúrjátok, és megelőzzétek. Mert kétségetek ne legyen: az MSZP nem a Fideszt, hanem Titeket, a DK-t tartja főellenségnek. A puszta létüket veszélyeztetitek hosszabb távon. Ki a fene fog 2018-ban egy velejéig rothadt, ostoba pártra szavazni, ha van egy tiszta és értelmes? Naugye.
Szóval az MSZP élethalálharcot vív. Ellenetek. Úgy álljatok hozzá. Naiv jólelkek szoktak azzal szórakozni, hogy bemennek a Tigris ketrecébe, nagymacskát simogatni. Aztán a net tele van olyan videókkal, amikor a ragadozó megvillan. Szóval az Ordast nem simogatni kell, hanem ketrecbe zárni. De leginkább visszaküldeni az erdőbe, mert ott a helye.
Szóval. Szívvel, tovább. De ésszel is.
És nyitott szemmel.

2012.10.14. 06:34 tuholepblog

91. Munkahely

Címkék: közbeszerzés munkahely józsefváros kocsis máté teleki-piac

06.jpg  Megdöbbentő képet hozott nyilvánosságra Facebook-oldalán az Ételt az Életért Alapítvány az általa szervezett csütörtöki, Teleki téri ételosztásról. A Krisna-tudatú hívők által létrehozott nemzetközi alapítvány csütörtökön a VIII. kerületi Teleki téren osztott ételt a rászorulóknak. A szervezők Facebook-oldalára feltöltött fotó tanúsága szerint több száz méter hosszan álltak sorba a környékbeliek a kiosztott ételért.

***
Van itt ugyebár ez a kép, ami valóban többet mond minden szónál...

etelosztas2012.jpg

Ez a kép sokszáz józsefvárosit mutat, amint ételért állnak sorban. Nem kérem, ezek az emberek itt nem hajléktalanok. Vannak köztük elvétve azért, de ha értő szem ezt a képet megnézi, bizony látja: a Teleki tér, a Dobozi utca, a Magdolna, Lujza, a Karácsony Sándor, a Szerdahelyi utca lakói jöttek le az ételosztásra, hogy enni tudjanak. A Város Népe áll sorban, mert éhes.

A Sors nagy rendező. Tuholep épp százmilliókat tapsol el a Teleki téri Piacmutyi közbeszerzésében, és a Teleki téren eközben a Város Népe sorban áll, mert éhes.

Sokat fogok még írni a munkahely fontosságáról a Város társadalmi integrációjával és Közrendjével kapcsolatban. Egyelőre maradjunk annyiban: mindkettő azon múlik, hogy mindent megteszünk-e azért, hogy munkahelyeket tudjunk teremteni a Város szegényeinek. A pénz elvont fogalom, pláne ha százmilliókkal dobálózunk. Hát akkor mostantól lefordítom valóságra, kézzelfoghatóvá teszem, hogy mikor politikai vagy szakmai viták folynak bármely témában, tudjuk majd, hogy valójában miről is beszélünk.

Mostantól nem pénzről, hanem munkahelyekről beszélünk.

Intézményvezetői tapasztalatom szerint, ha egy embernek 120.000 forint bruttó havi fizetést adunk, abból ha szűkösen is, de meg tud élni. Fenn tudja tartani a lakást, nevelni tudja a gyermekeit. 120.000 forint bruttó havi munkabér az Önkormányzatnak 155.000 forint valós költséget jelent. Ezt szorozzuk be a 12 hónappal: 1.860.000 forint. Tegyünk még hozzá némi munkaruhát, munkaeszközt, egyebet. Egy józsefvárosi munkahely évi 2 millió forintból fenntartható.

És akkor mostantól így számolom Tuholep dzsentri pénzszórását.

A Teleki téri Piac saját intézményi stábom legfölső árkalkulációja szerint is 400 millió forintból tökéletesre megépíthető. Tuholep erre 600 milliót költ haveri közbeszerzésben. Ez pont 200 millió többletkiadás. Ez pont 100 munkahely. Tuholep 100 józsefvárosinak nem ad munkát, hogy mutyiját végigvihesse. valójában még ennél is rosszabb a kép. Hisz intézményi saját építésnél a 400 milliós összköltség fele is bérköltség lenne. Ez újabb 200 millió forint, újabb 100 munkahely. A Város Népének.

És hát ismerve a haveri építőipari cégek valóságát, az építkezésen nem igazán lesz józsefvárosi munkaerő. vagy ha lesz, azt a Moszkva térről toborozzák fekete munkára éhbérért, amit aztán gyakran elfelejtenek kifizetni.

Hogy értsük: Józsefváros dolgozni akaró Embere elmegy a Moszkva térre hajnalban, hogy olcsó és csicskáztatható feketemunkásként saját Városában saját Piacát építhesse. Ocsmány történet, de igaz.

Szóval akkor összegezzünk. Csak a Teleki téri Piacmutyi kapcsán Tuholep 200 munkahelyet tagad meg a józsefvárosiaktól. A 200 ember további 400-at - családtagok - tart el a fizetéséből. Tuholep 600 józsefvárosi embertől tagadja meg a valós létminimumot.

Mostantól munkahelyben számolunk.

Mostantól a Fradinak odadobott évi 20 millió nem egy elvont szám. Hanem 10 eldobott józsefvárosi munkahely. Mostantól az önkormányzati bérlakásokra költött évi 240 millió forintnyi karbantartási, gyorsszolgálati összeg - amit persze szintén közbeszerzéssel, külső céggel csináltat a Magas Önkormányzat - az 120 józsefvárosi munkahely.

Csak ezt a pár tételt adjuk itt össze. Három Tuholepes ügylet, ami 340 józsefvárosi munkahelyet teremthetne, de ehelyett egyet sem teremt.

És nézzük meg újra akkor a képet. nagyjából épp ennyien látszanak rajta. 340 olyan ember, akinek lehetne munkája, de Tuholep miatt nincs. 340 olyan ember, akinek sorba kell állnia, mert éhes, mert nincs pénze. Mert nincs munkahelye.

Mostantól munkahelyekről beszélünk.
szabogabor 2012-10-14

 

1 megjegyzés:

  1. Engem érdekelne a folytatás. Most, hogy újra a Fidesz kormányoz, és a jelek szerint Pintér marad belügyminiszter, mire készülhet Lázár? (Tudom, újabb stallumot kap/ott, de az még mindig nem a belügyérség.)

    VálaszTörlés