2014. október 24., péntek

Akkor jöjjön a harmadik menet!

Olvasóim, és az Ország Gyűlése Mozgalom szimpatizánsai végigkövették Kossuth téri nonstop tüntetésünk kezdeti lépéseit, mikor kétszeri rendőrségi elutasítást kétszer bírált fölül a Bíróság. Most jön a harmadik meccs, mert a rendőrség megint szórakozik.
Csakhát nem akarásnak nyögés a vége, és azt gondolná az ember, hogy két akkora tockos után, mint amekkorát Budapest Rendőrfőkapitánya a Fővárosi Törvényszéktől már kapott, egy harmadikat már nem kockáztat be. Nem mondom, tanulékony azért Bucsek Tábornok, hisz ha egy rendőrfőnökről állapítja meg egy Bíróság, hogy törvényt sértett, az azért jogállamokban azonnali lemondással járna, de mi Orbánisztánban élünk, legalábbis egy ideig még valószínűleg. Szóval Bucsek Rendőrfőnök most már nem az egész december 31-ig szóló demonstrációs meghosszabbításunkat söpörte le, azt tudomásul vette, csak abból 6 napnyi időszakra akarna minket a Kossuth téren kívül látni. Mi meg többé nem kívánunk onnan költözködni, profik lettünk ugyan az ilyesmiben, de azért téliesített sátrakat már nem fogunk azért bontogatni, hogy Bucsek Úrnak megsimogassák odafönt a buksiját. Úgyhogy számos utálónknak rossz hír, de az máris tény, hogy ma szépen költözködünk vissza a Kossuth térre, és december 31-ig demonstrációnk meghosszabbodott, amit aztán majd újabb kéthónapos lépcsőkkel addig prolongálunk, amíg a Felcsúti Bandita hatalomban van. A 6 kifogásolt nap tekintetében azonban természetesen ismét a Fővárosi Törvényszékhez fordulok, a többi dolog már magában a beadványban lesz. Ne tessenek félni, nem szoktam túlzottan jogi bikkfanyelven írni még bírósági beadványokat sem, a Bíróknak sem okoz problémát, sőt, ha időnként emberi szöveget olvasnak az ügyvédi paragrafus-szárazság helyett. Ésakkor...

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
BRFK címén beadva


Felülvizsgálati kérelem

Budapest Rendőrfőkapitányának 01000/47271/3/2014.ált. iktatószámú, "rendezvény bejelentése" tárgyú végzésével szemben.Tisztelt Bíróság!

Alulírott kérelmező, Dr. Szabó Gábor az általam vezetett Ország Gyűlése Mozgalommal 2014. augusztus 8. óta nonstop demonstrációt tartunk a Kossuth téren "Tiltakozás Orbán Viktor Miniszterelnök politikája ellen" tematikával. A mellékelt iratokból, és az előzményekből is kiderül, hogy demonstrációnk ügyében a mostani már a harmadik felülvizsgálati kérelem, Budapest Rendőrfőkapitányának korábbi jogsértő döntéseivel kapcsolatban már két ízben fordultam a Bírósághoz, sikerrel. A Bíróság mindkét korábbi esetben Budapest Rendőrfőkapitányának végzését megsemmisítette, egyben új eljárásra kötelezte a BRFK-t. A második ilyen eljárás különösen súlyos volt, ugyanis az első körben meghozott Bírósági Végzést Budapest Rendőrfőkapitánya nem hajtotta végre, ami jogállamban eleve elfogadhatatlan magatartás, és a konkrét cselekményen túl a jogbiztonság aláásására is alkalmas. Ezen korábbi végzések, illetve az eljárások iratanyaga a Bíróságnak rendelkezésére áll, kérem azokat jelen felülvizsgálati kérelem kapcsán figyelembe venni, mert a mostani jogvita értelmezését megkönnyítik.

Tüntetésünk folyamatos, immár csaknem harmadik hónapja tart, annak során a vonatkozó jogszabályokat és megállapodásokat maradéktalanul betartottuk, mindvégig maximális együttműködési hajlandóságot mutattunk mind a Kossuth tér, mind a Parlament működésének biztosításában. A gyülekezési jogról szóló jogszabályok és jogértelmezések szerint járunk el atekintetben is, hogy demonstrációnkat nem határozatlan, hanem 2 havonkénti határozott időtartamokra való bejelentésekben hosszabbítjuk. A BRFK korábbi, és a Bíróság által megsemmisített Végzéseiben vélelmezett magatartások egyikét sem valósítottuk meg a gyakorlatban: demonstrációnk folyamatosan teljesíti a gyülekezési törvény által előírt peremfeltételeket, és a BRFK "gyanúját", mely szerint mi ott életvitelszerű közterülethasználatot tanúsítunk, melynek csak ürügye volna a tüntetés, az elmúlt csaknem három hónap valósága nem igazolta, pedig a BRFK rendszeresen szemlézi demonstrációnk helyszínét.

Folyamatos demonstrációnk az eltelt idő során mind humán, mind tárgyi infratruktúra tekintetében kibővült: egyre többen vesznek abban részt, és a tüntetők időjárási és egyéb környezeti viszonyoktól való védelmét szolgáló kiszolgáló létesítményeink - sátrak - is mind mennyiségükben, mind minőségükben folyamatosan javulnak. Ezzel együtt a tárgyi infrastruktúrát mindig csak épp annyival bővítjük, amennyi a demonstrálók emberhez méltó életfeltételeinek biztosításához elengedhetetlen, az eredetileg bejelentett 10 sátorhoz képest mostanáig csak 4 került felállításra. Ezek minőségét pedig az évszakoknak megfelelően javítjuk: a közeledő tél vastag falú, téliesített sátrak felállítását teszi szükségessé. Ezek a korábbiakhoz képest már acélszerkezettel, fapadlózattal bírnak, mozgatásuk, költöztetésük igen komoly feladat, melyet természetesen megteszünk amennyiben az feltétlenül szükséges, és ha a tüntetésünknek ezzel okozott nehézség az ellenérdekelt felekre is hasonlóan komoly feladatot ró.

Korábbi időszakokra szóló beadványaink kapcsán garantáltuk, hogy az augusztus 20-i, és október 23-i nemzeti ünnepek alkalmából a Kossuth teret néhány napos időintervallumra elhagyjuk, és a Szabadság téren folytatjuk átmenetileg a demonstrációt. Ezen megállapodásokat is maradéktalanul betartottuk, épp a mai nappal költöztetjük vissza demonstrációnk infrastruktúráját a Kossuth térre. Volt azonban egy fontos köztes történés, mely álláspontunkat a további elköltözködésekkel kapcsolatban módosította. Az Aradi Vértanúk Napját, október 6-át ugyanis az előzetes megállapodásunkban a BRFK nem kötötte ki feltételként, mint a Kossuth tér elhagyását szükségessé tevő eseményt. Ennek megfelelően az utólagos változtatási szándékoknak ellenálltunk és tárgyi infrastruktúránk feltétlenül szükséges minimumának fizikai határai közé a Kossuth téri állami ünnepség idejére visszahúzódtunk. Mint a gyakorlatban kiderült, jelenlétünk a Téren nem okozott megoldhatatlan problémát az ünnepség megtartásában: ott 1200 gimnazista, dísszázad, lovashuszár-egység, 300 vendég, 150 VIP, köztük a köztársasági elnök, a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, kormánytagok, országgyűlési képviselők, diplomaták tartózkodtak, és a rendezvény rendben lebonyolításra került. Demonstrációnkat a bombakereső kutyáktól a különböző más biztonsági szolgálatokig minden illetékes szerv átvizsgálta, biztonsági kockázatot sem jelentettünk senki számára.

A gyakorlati tapasztalat alapján jelenlétünk a Téren még a legnagyobb szabású állami ünnepeken sem okoz szervezési problémát, így a továbbiakban az erre való hivatkozással onnan minket eltávolítani akaró hatósági szándékoknak ellenállunk. A Nemzet Főterének, mint az állami ünnepségek lebonyolítási helyszínének a rendezvények idején csak igen kis hányadát foglaljuk el, ez fizikai dimenzióban a terület 10 %-át sem éri el. A Kossuth tér felépítése, megközelítési útvonalai pedig épp elégséges párhuzamossággal bírnak, hogy több útvonal is rendelkezésre álljon az állami ünnepségeket kiszerződésben szervező cégnek. Pont ez történt október 6-án, mikor ottmaradásunk miatt az eredeti terveket órákon belül módosítani lehetett, és ez a rendezvény megtartásában semmiféle fennakadást nem okozott, pedig akkor 2000 ember tartózkodott egyidőben a Nemzet Főtere elnevezésű központi területen. Ennek megfelelően jelen beadványommal azt kívánom elérni, hogy a Bíróság mérlegelje: indokolt-e egy közterülethasználati megállapodásnak oly mértékben alárendelni a gyülekezési jog gyakorlását, mely csak a tüntetésnek okoz indokolatlan terhet, míg a közterülethasználó szándéka maradéktalanul teljesül.

Nem vitatom, hogy a Nemzet Főtere elnevezésű központi terület a Kossuth tér kiemelt helyszíne, mely a legalkalmasabb az állami rendezvények lebonyolítására. Épp ezért magam azt a kompromisszumos javaslatot tettem, melyet a mellékelt BRFK Jegyzőkönyv is tartalmaz, hogy tüntetésünket, melynek az egész Nemzet Főtere a helyszíne, és azt szombatonként ki is használjuk, az állami rendezvények idejére tizedére csökkentjük. Budapest Rendőrfőkapitánya hivatkozott Végzésében e kompromisszumos felvetést nem vette figyelembe, véleményem szerint a korábban már Bíróság által is megállapítottan hibás jogértelmezésekkel azonos jogcímen. A rendelkezésére álló jogi lehetőségek közül ismét nem a tudomásulvételt, vagy a tiltást választotta, hanem az érdemi vizsgálat nélküli elutasítást. Ez a korábbiakban már a Bíróság által megsemmisítettekhez hasonlóan ismét olyan döntés, amely eleve életszerűtlen: nem tekinthető az érdemi vizsgálat hiányának olyan eljárás, melyben magam is bevonásra kerülök tárgyalópartnerként, mely tárgyalás tényét és tartalmát a mellékelt Jegyzőkönyv tartalmazza.

Ezen túlmenően a jogcím alapjául szolgáló fizikai lehetetlenség téves indoklás. Fizikai lehetetlenségként objektív körülményt lehet figyelembe venni: júliusban a Duna jegére tüntetést szervezni valóban lehetetlen, de az Országgyűlés Hivatala és a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. között létrejött közterület-használati szerződés nem objektív, elháríthatatlan fizikai körülmény, hanem két szubjektív fél érdekközössége. Az Országgyűlés Hivatalával az elmúlt időszakban többször is konfliktusba kerültünk, mely mind telefonos, mind személyes vitákban öltött testet, mikor fizikai infrastuktúránk telepítésével kapcsolatban emeltek kifogásokat úgy, hogy abban semilyen hatáskörük nem volt. Az Országgyűlés Hivatala az V. kerületi közterületfelügyelettel áll szerződésben, mint a Kossuth tér közterületének rendjét felügyelő szervezettel. Utóbbi szervezet több olyan eljárást is kezdeményezett tüntetésünk területén, melyre joga nem volt, és erről szóló figyelmeztetéseink ellenére tevékenységüket nem fejezték be. E folyamatos zaklatásnak végül úgy tudtunk véget vetni, hogy a rendezvényünket biztosító rendőri egységnek jeleztük: állítsák helyre a törvényességet a gyülekezési jog által védett helyszínen, mely felkérésünknek eleget téve, Ők a közterületfelügyeletet onnan kikísérték.

Az Országgyűlés Hivatala számunkra a gyakorlatban is bebizonyosodottan ellenérdékű fél. Tüntetésünk célja Orbán Viktor Miniszterelnök politikája ellen folyamatosan tiltakozni, mely értelemszerűen a mögötte álló kétharmados parlamenti többség által minden ponton uralt végrehajtó hatalomnak is érdeksérelmet okoz. Az Országgyűlés Hivatalának kellemetlen a jelenlétünk, ám a gyülekezési jog nem azért van, hogy a kellemetlenséget el lehessen távolítani. Az Országgyűlés Hivatala ellenérdekű felünk, mely számos esetben a gyakorlatban bebizonyosodott. Ekként Budapest Rendőrfőkapitányának végzése, mely egy ellenérdekű fél minket kiszorítani igyekvő akaratát mint elháríthatatlan fizikai akadályt jeleníti meg, téves és rosszhiszemű joggyakorlás. A Végzésben szereplő jövendőbeli állami rendezvények kisebb léptékűek, mint az október 6-i állami ünnepség volt. Ott a gyakorlatban bizonyosodott be, hogy igenis némi együttműködési szándékkal az állami rendezvény zavartalanul lebonyolítható. Az pedig számomra nem elfogadható álláspont, ha az együttműködés és az egyensúlyos magatartás helyett a kiszorítást tartja követendő joggyakorlatnak Budapest Rendőrfőkapitánya.

Tisztelt Bíróság!

Kérem felülvizsgálati kérelmem jóváhagyását.Tisztelettel:


Dr. Szabó Gábor
kérelmező


Bp. 2014. október 24.


14 megjegyzés:

 1. Gábor kedves! Nem tudtam, hogy az orvosi diplomád mellett jogászi is van:))) Gratulálok, minden elismerésem, ehhez az emberfeletti erőhöz és köszönöm, hogy értem és helyettem is csinálod. Hajrá OGYM, Hajrá Magyar Demokrácia!

  VálaszTörlés
 2. Jó reggelt:)
  Jól szóltál - Uff! Vagyis jól megírtad:)
  Remélem ezután is az eddig alkalmazottak alapján döntenek!
  Szorítok!

  VálaszTörlés
 3. Készülj fel, (mint az OGYM vezetője), hogy új törvény "születik" a Parlamentbe, amely MEGTILTJA, hogy Állami Ünnepségen kívül, más rendezvény legyen a Nemzet Főterén. Persze az is lehet, hogy simán kijelölik, hogy csak az Országgyűlés Hivatala szervezhet ott megmozdulást, csak akkor nem tudom, hogy hogyan lesz úgy a NEMZET Főtere a Kossuth tér?

  VálaszTörlés
 4. Gratulálok a kitartásért,és szorítok! Sok sikert!

  VálaszTörlés
 5. Jó reggelt Gábor, Jó reggelt Erőd!
  Sok sikert a mai költözéshez és sok erős kart is hozzá. Mert mi teljesítjük és betartjuk ígéreteinket.
  Lassan, de biztosan megyünk előre a cél elérése érdekében. Most már csak arra kell gondolni, hogy a hideget és a ködös tekintetű embereket túléljük.
  Hajrá OGYM! Hajrá Magyarok!
  Hajrá "új" Köztársaság!

  VálaszTörlés
 6. Azt gondolom, nem mernek új rendeletet hozni, hogy a Kossuth téren ezután csak állami rendezvényt....A rendőrségnek nincs mibe belekötni, a megállapodásnak megfelelően mindent be lett tartva. Pontosan ezért a bíróság sem fog a szájából.....Az látszik a beadványod stílusából, hogy ebben (is) rutint szereztél. :D

  VálaszTörlés
 7. Most kell vigyázni Vasárnap a koedukált demonstráció során, mert a bírósági állásfoglalást egy provokáció és a rendőrség arra mutatott magatartása befolyásolhatja.
  Vagy nem?

  VálaszTörlés
 8. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 9. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 10. Gábor ezek szerint "óvatos" volt, mikor a focirajongók a Kossuth téren kívántak demonstrálni vasárnap, mert "Hát akkor biz baj van, és ez a baj Orbán baja, nem a miénk. Ha van ugyanis olyan kör, akiknek a Felcsúti Bandita igazán kedvezni akart, akkor azok épp a fociszurkolók. Csakhát a nagy pénzből nem lett nagy foci, a stadionokban értékelhetetlen teljesítményt nyújtó csapatok kergetik a labdát, és nő az elégedetlenség. Hát csak nőjjön Viktor, hamár a sajátjaid is Neked mennek, akkor ki vagyok én, hogy ezt megakadályozzam? Mert biz az a helyzet, hogy két nappal ezelőtt lehetőségem lett volna megakadályozni. A fociszurkolók ugyanis pontosan tudják, amit a demokratikus ellenzék furcsa módon nem: tüntetni ott kell, ahol azok találhatók, akik ellen demonstrálni akarnak: a Parlamentnél, a Kossuth téren. Úgyhogy többezres rendezvényüket oda jelentették be, csakhát az ott az OGYM által foglalt tüntetési terület. És lehet ugyan jogászkodni, hogy mikor mi épp nem tömegrendezvényt tartunk, hanem csak normál Erőd-ügyeletet, akkor indokolatlan a Tér egészének általunk való lefoglalása, de eleve nem is mentem el ilyen irányba. 10 méteres biztonsági sáv előírásával jóváhagytam a fociszurkolók vasárnap koradélutáni kormányellenes tüntetését a Kossuth téren. Edd meg amit főztél, Viktor, jó étvágyat hozzá. Nem kívánok Neked békés vasárnapot, bocsi."
  Tehát ebben a 10 méteres sávban a Rendőrségnek a feladata, az OGYM megvédése akkor, ha "elszabadulna" a pokol. Sőt, ha bántódás érné az OGYM jelenlévő tagját, akkor azért bizony a Rendőrséget terhelné a felelősség!

  VálaszTörlés
 11. Nagyon észnél kell lenni ,mert nagyon fineszesek A FIDESZEsek !Az tuti,hogy valami provokáció lesz,hogy legyen ürügy az eltávolításunkra!

  VálaszTörlés
 12. Ne hagyjuk magunkat! Mindenkinek még hátul is legyen szeme!

  VálaszTörlés
 13. Ha ők raffináltak nekünk még raffináltabbnak kell lennünk!

  VálaszTörlés
 14. Könnyen meglehet, hogy a szurkolók tüntetését is ők szorgalmazzák a háttérből és gondolják, ha megtámadnak minket, senki sem fog rájuk gyanakodni, hisz a kirakatban Ő ellenük tüntetnek!

  VálaszTörlés